تبلیغات
Topnotch - ترجمه اسناد و مدارک 4
Topnotch
آموزش زبان انگلیسی آمریکایی
مرتبه
تاریخ : 1391/04/4
 

¤ مرگ ¤

Death

تاریخ:روز...ماه...سال

Date: day ... month ... year ...

محل مرگ:

شهرستان/دهستان/بخش/روستا

Place of death: city/suburb/district/town,village

شماره ثبت ... تاریخ ثبت:روز/ماه/سال

Registration no.:... Registration date: day/month/year

محل ثبت: حوزه...

شهرستان/بخش/دهستان/شهر-روستا

Registration place:

City/division/suburb/village

نام و نام خانوادگی کارمند:... امضا و مهر

Official's identity: first & last name ... SGD & SED

Page 6

برگه ویژه زدن مهرهای اضطراری

Crucial stamps

پشت برگه

Overleaf

1. در نگهداری این کارت دقت فرمایید

1. Handle this card carefully.

2. صدور المثنی محدودیت قانونی دارد

2. Issuance of a duplicate is subject to legal restrictions.

3. ضرب مهر منوط به اخذ مجوز رسمی از نخست وزیری و یا وزارت بازرگانی می باشد

3. Sealing is is conditional on official documentation from the prime minister's office or the ministry of commerce.

انتخابات

Electionsکارت ملی

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

کارت شناسایی ملی

National ID card

شماره ملی

National code

نام

Name

نام خانوادگی

Family name/last name/surname

تاریخ تولد

Birth date

شماره شناسنامه

(booklet) ID card no

نام پدر

Father's name

پشت کارت

Overleaf/Reverse

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

سازمان ثبت احوال کشور

State registration of personal state

کد پستی

Zip code/postal code

این کارت تا تاریخ...اعتبار دارد

This card is valid until (the date of)...

تغییر نشانی را سریعا به اداره ثبت احوال محل اقامت اطلاع دهید

Inform the nearest civil status registry (office) of any change in your domicile/home address.کارت پایان خدمت

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

Armed forces of the islamic republic of iran

کارت پایان خدمت دوره ضرورت

Active service completion certificate

وظیفه

Conscript

کادر

Staff

عکس مهر شده دارنده

Sealed photo of the holder

نام/نام خانوادگی/نام پدر/شماره شناسنامه و محل صدور/متولد...در

Name/family name/father's name/national ID card no.: ... Issued in,at/born in the year...in

یگان فرستنده/یگان آموزشی

Dispatching/training unit

شماره دفتر اساس

Enlistment entry

شماره دفتر تفضیلی

Enlistment detailed entry

یگان ترخیص کننده:...فرمانده یگان ترخیص کننده_نام و نام خانوادگی

Discharging unit:...commander_discharging unit(name and family name)

تاریخ صدور

Date of issue

پشت برگه

Overleaf

رنگ چشم/گروه خونی/قد/درجه/رسته/کد ویژه

Eye color/blood group/height/rank/section/specialism,specialty

تحصیلات/شماره پرسنلی/مدت خدمت انجام شده از...تا...

Education/personnel no/term,lenght of active duty from...to

سرپرست صدور برگه/نام/نام خانوادگی/درجه

Issuing division/issuing officer(name and family name_rank)...,...(SGD & SED)

سرپرست آجودانی؛کارگزینی_یگان ترخیص کننده/نام/نام خانوادگی/درجه

Chief adjutant;personnel department_discharging unit(name and family name_rank)...,...(SGD & SED)

تذکر:

Remarks:

جعل و هر گونه سوء استفاده از این کارت پیگرد قانونی دارد

1. Any forgery or abuse of this card shall be subject to legal prosecution.

2_ از یابنده درخواست میشود آن را به صندوق پست بیندازد

2. The finder is requested to drop this card in a mailbox/postbox.کارت معافیت از سربازی

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

عکس مهر شده دارنده

Sealed photo of the holder

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

IRI disciplinary forces

حوزه رسیدگی کننده/کد پرونده/تاریخ صدور

Processing division/case no/date of issue

نام/نام خانوادگی/نام پدر/شماره شناسنامه/محل صدور/تاریخ تولد/میزان تحصیل

Name/family name/father's name/national ID card no/place of issue/birth date/education

بنا به بند/ماده/قانون خدمت وظیفه عمومی از انجام خدمت زیر پرچم معاف می گردد

By virtue of note/article/of the conscription act for the year, the holder is exempted from/active duty/serving under the flag.

معاونت وظیفه عمومی ناجا

Deputy-conscription department of IRI disciplinary forces.

درجه/نام/نام خانوادگی/مهر و امضا

Rank/name/family name/SGD & SED

اعتبار این کارت تنها برای زمان صلح می باشد

The card is only valid at the time of peace

تذکر:

Remarks

1_ در صورت مفقود شدن مراتب را به نزدیکترین واحد نیروی انتظامی حوزه استحفاظی اطلاع دهید

1. Please report the loss of this card to the nearest disciplinary forces station in the appropriate jurisdiction.

2_ از یابنده کارت تقاضا می شود آن را به نزدیکترین واحد انتظامی محل تحویل و یا در صندوق پست بیندازد

2. The finder is requested to deliver this instrument to the nearest police office or drop the same in a mailbox.

کسانی که با کلاهبرداری زمینه معافیت خود را فراهم سازند برابر قوانین جزایی کشور با آنها رفتار خواهد شد

False claims for exemption/fabrication of an exemption status/false exemption status/shall be subjected to legal prosecution.گواهینامه رانندگی

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

Disciplinary forces of the islamic republic of iran

منطقه انتظامی

Jurisdiction of

گواهینامه رانندگی پایه دو

Driver's license type B

مدت اعتبار

Validity period

تمبر باطل شده

Stamp is annulled

شماره سری

Serial no

عکس مهر شده دارنده

Sealed photo of the holder

تاریخ صدور

Date of issue

آقا_خانم/نام پدر/تاریخ تولد/شماره شناسنامه

Mr.-Ms/father's name/birth date/national ID card no

سرپرست سازمان راهنمایی و رانندگی/شهرستان

Chief-traffic police administration/city of

پشت برگه

Overleaf

به تذکرات زیر توجه کنید

Remarks

1_ از یابنده این گواهینامه خواهشمند است آنرا به صندوق پست بیندازد

The finder is requested to drop this card into a mailbox.

2_ گواهینامه پایه دو برای رانندگی با خودروهای سواری؛ استیشن؛ وانت؛ کامیونت تا گنجایش 3500 کیلوگرم اعتبار دارد

This class B driver's license is valid for driving cars, station wagons, pick-ups, and mini-trucks up to the capacity of 3500 kg.

3_ دارنده این گواهینامه هنگامی می تواند به رانندگی با خودروهای نقلیه عمومی با گنجایش 3500 کیلو گرم و اتومبیل های عمومی و استیشن و مینی بوس و آمبولانس بپردازد که سن وی از 23 سال تمام کمتر نبوده و یکسال تمام از گواهینامه او گذشته باشد

The owner is only allowed/shall only be allowed to drive public vehicles and ambulances if he is at least 23 years old and has obtained his driver's license a year earlier.

4_ رانندگی با هر گونه تاکسی علاوه بر گواهینامه نیازمند داشتن کارت ویژه رانندگی تاکسی است

Driving any type of taxi requires/shall require, in addition to the driver's license, a special authorization card.

سرپرست بخش/شاخه صدور گواهینامه

Chief-issuing bureau/branchکارت دانش آموزی

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

عکس مهر شده دارنده

Sealed photo of the holder

دانشگاه/کد گروه/کد دانشکده

University of/department code/faculty code

نام/نام خانوادگی/نام پدر/شماره شناسنامه/گروه/رشته/روزانه؛شبانه

Name/family name/father's name/national ID card no/department of/major/day,evening studentکارت شناسایی اشتغال

نام/نام خانوادگی/محل تولد/تاریخ تولد

Name/surname/place of birth/date of birth

کارمند/سرپرست/کارگر بخش

Employee/manager/worker from...section

تاریخ آغاز به کار/تاریخ پایان کار

Start of contract/end of contract

وضعیت استخدام

Employment status

پیمانی/رسمی آزمایشی/رسمی قطعی

Contract-based/provisional/tenure

صادره در بخش کارگزینی/امضا و مهر

Issued by personnel department/SGD & SEDکارت شناسایی جانبازان

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

کارت شناسایی جانبازان

Identity card for war disabled people

استان

Province of

این کارت برای...اعتبار دارد

This card is valid for a period of...years.

شماره

No

تاریخ صدور

Date of issue

نام خانوادگی

Last name

نام

First name

نام پدر/شماره شناسنامه

Father's name/national ID card no

درصد جانبازی

Percentage of disability
طبقه بندی: مهارت یادگیری لغت، 
ارسال توسط majid
آرشیو مطالب
نظر سنجی
امتیاز شما به این وبلاگصفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

خرید شارژ

خرید فیلم

خرید سریال