تبلیغات
Topnotch - گرامر پایه 2
Topnotch
آموزش زبان انگلیسی آمریکایی
مرتبه
تاریخ : 1391/10/12

صفت ملكی : صفاتی هستند كه همراه اسم می آیند و بدون اسم معنی ندارند و مالكیت را می رسانند . در زبان
فارسی صفت بعد از اسم می آید ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می آید.


خواص صفت در انگلیسی:


1 قبل از اسم می آیند
2 اسم را محدود می كنند

با اسم بعد از خودش هیچگونه موافقتی ندارد بجز صفتهای that و this ه بسته به اسم بعد، جمع ی ا مفرد خواهند شد:

this →these

this book→these books

 

that →those

that car→those cars

 

مفعول: مفعول كسی یا چیزی است كه فاعل بر روی آن كاری را انجام می دهد. 

 

 حسن علی را دید    Hassan saw Ali

. حسن او را دید      Hassan saw him

 

ضمایر مفعولی عبارتند از:

 

جمع
مفرد 
به ما  ما راusبه من  مراme
به شما  شما راYouبه تو تو راyou
به آنها  آنها راthem

به او  او را

به او او را - زن

به آن  آنرا

him

her

it

 
طبقه بندی: گرامر، 
ارسال توسط majid
آرشیو مطالب
نظر سنجی
امتیاز شما به این وبلاگصفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

خرید شارژ

خرید فیلم

خرید سریال